Kommunikasjonsplattform

Eit arbeidsdokument som stadfestar di posisjonering og korleis denne skal formidlast til dine kundar.

Gir eit heilskapleg uttrykk mot marknaden.

Meir slagkraft i kommunikasjonen.

 ·     Kven er kunden?

·      Faktorar som er viktige for at kunden skal velja deg?

·      Kva er din eller verksemda di sin personlegdom?

·      Kva er viktigaste løfte?

·      Kva er ditt kommunikasjonskonsept?

·      Slagord?

·      Formspråk?