Ressursperson på dagen

Gjennom CreaNor får du tilgang til ein ressursperson på dagen, utan auke i faste kostnadar, når du treng:

 • Å styrke marknadsføringa, men ikkje eigen marknadssjef   
 • Drahjelp og meir trykk i salet, men ikkje fast tilsett seljar eller salssjef
 • Sals- og kommunikasjonsmateriell - tekstarbeid
 • Hjelp til ideutvikling, framdrift og iverksetjing
 • Nyskaping og vekst - innovasjonstenking
 • Produktarbeid - kalkulasjon
 • Planar og budsjett - budsjettoppfølging
 • Meir medvitne val og dynamiske prosessar 
 • Prosjektleiar
 • Auka marknadsfokus i styret
 • Ein meir slagkraftig forretningsmodell
 • Å rydde flaskehalsar
 • Hjelp til å utvikle og skrive ein skattefunnsøknad
 • Vikar innafor dagleg leiing/marknadsføring