Få tilgang til din eigen marknadssjef, eller meir av deg sjølv, akkurat når du vil!

CreaNor er ei rimelig og lett tilgjengeleg konsulent- og vikarteneste innafor marknadsføring. passar for små og mellomstore verksemder.

I avgjerande periodar for di utviklings- og gjennomføringskraft får du tilgang til Jostein Vågenes sin arbeidskapasitet og hans erfaring.

Betal berre førehandsavtalt pris for dei tenestene du til ei kvar tid treng. Til ein brøkdel av kostnaden ved tilsetjing.

Gjennom korte oppdrag og besøk skapar CreaNor varige verdiar for verksemda di.

Jostein Vågenes har 40 års krevjande og variert erfaring frå marknadsføring og leiing i privat næringsliv, fleire år som daglig leder.

Sjølvstendig næringsdrivande frå 1991.

CreaNor vart etablert i 1994.

Logoen kommuniserar kreativitet, framdrift og navigasjon.

Forretningsideen bygger no som då på ‘Marknadssjef til leige’-prinsippet.

 

CreaNor tilbyr kompetanse og erfaring frå

· Industri

· Detaljhandel

· Verdikjedar

· Eksport

· Forretningsutvikling

· Prosjektarbeid

· Styrearbeid

· Kommunikasjon

· Internkontroll/IK-Mat/HMS

 

Kortfatta cv

Utdanning

2-årig handelsskule m/marknadsføring

1-årig marknadsføringsskole

Foretaksøkonomistudie NHH, marknadsføringsretning

Garuda Lederskole og Vitaliprogrammet

Styrekompetanse BI

Mat og matkultur UiB

 

 

Praksis

Butikkbestyrar

Produktsjef

Seljar

Salssjef/marknadssjef

Disponent/dagleg leiar

Sjølvstendig næringsdrivande

Prosjektleiing/styrearbeid

Oppdrag i regi av CreaNor 1991-2015 (i alfabetisk rekkefølje)

 

Etter 2010

 

Bønes Gårdsmat as
Børje Møster
Frekhaug Stål as
Georg Eknes Industrier as
Maritime Engineering as
Mundal Båt as
Mundal Subsea as
Poesifestival Lyngheisenteret
Rosendal Gardsmat
Sansetunet

 

 

The Field Group as
Vikja as
VMS Safeport as
Vått og Vilt
Wergeland Base as
O. Eknes Industrier as
Norwegian Weather Protection as
Industriutvikling Vest as
Opplæringskontoret for fiskerifagene i Hordaland
Leiren Laks as

2000-2010

Aqua Dog Bergen as
Balholm as
Breim Gardsmat
Bønes Gårdsmat
Eldhus as
Elsås Gard
Erik Kvinge
Fatland Jæren as
Fiskcentralen as
Gilde Vest BA
Haugen Gardsmat as
Hindenes Urtehage
Holo Gardstun
Hordaland Fylkeskommune
Kaldhodde as
K  J Ellingsen as
KnarvikMila
Kompetansenav Vest
Kuraas as
Lofotprodukt as
Marthas Hjertegode Kjøkken as
Mat & Behag Sogn as
Mattradisjon as
Mobilslakt as
Måge Gardsbutikk
Neptun Stavanger as
Nettverket Kongro

 

Noranger mat og kultur
Nordhordland Reiselivslag
Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL)
Norsk Bygdeturisme og Gardsmat (NBG)
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Kjøtt BA
Norsk Tradisjonsfisk
Norwegian Roots & Travel as
Nøring Ans
Regionrådet Nordhordland
Rekespesialisten as
Rosendal Gardsmat
Sesong as
Sogn Jord- og Hagebruksskule
Solheim-Tolleshaug-Olsvoll (SOT)
Spis Norge as
Sæbø Landskapspark
Snippen Gard
Skjerdal Vilt og Delikatesser
The Field Group as
Tjore Gardsmat
Vestnorsk Kulturakademi
Viktoria Hamn as
Vitali as
Voss Jordbruksskule
Økobutikken (Reindyrka as)

Før 2010

Kyst Mat as
Manger Fiskemat as

 

Manger Seafood as
SeaEagle Group as