Kulturbaserte næringar

Småskala mat og reiseliv

 

·      Utvikling av forretningskonsept

·      Kalkylar og økonomiske modellar

·      Finansieringssøknadar

·      Nisjeproduksjon – eigne varestraumar

·      Identifisere, kommersialisere og kommunisere meirverdiar

·      Aktivitetar, attraksjonar og opplevingar

·      Gards- og personanalysar (historikk, etikk, m.m.)

·      IK-Mat

 

Be om tilbod, referansar og forslag til arbeidsprosess.