Creanor gir deg styrke og drahjelp til

Få tilgang til ein bedriftskonsulent som er på di side

Jostein Vågenes er ein sikker samarbeidspartnar når forandring og vidareutvikling står på agendaen. Han tek også medansvar for at løysingane vert iverksette og forventa resultat oppnådd. Du får tilgang til hans arbeidskapasitet og erfaring i avgjerande periodar for di utviklings- og gjennomføringskraft. Betal berre avtalt pris for dei tenestene du til ei kvar tid treng. Til ein brøkdel av kostnaden ved tilsetjing. CreaNor har fokus på marknadsføring og bedriftsøkonomi, internt og eksternt, og kva som gir pengar i kassen. Gjennom korte oppdrag skapar CreaNor varige verdiar for verksemda di. AKTUELT NO: SKATTEFUNN - meld di interesse for hjelp med Skattefunn!